ניסן לברון

להורדת המאמר השלם

קהל היעד

 • חוזרים בתשובה בכל שלב של חזרתם בתשובה, ללא אפליה כלשהיא.

 • ילדיהם של חוזרים בתשובה.

 • מוסדות לחוזרים בתשובה אשר מחנכים כיום ללא הפקת לקחים מטעויות העבר.

 • המרכז יתייחס גם לרקע ולמצב של הפונה, כדי לתת מענה מותאם ומציאותי.

 • תינתן קדימות לפונים שישתפו פעולה בצורה מליאה עם המרכז.

מטרות יסוד

 • לשפר את חייהם של חוזרים בתשובה שבחרו לחיות בציבור החרדי, ושל אלה שנמצאים בציבורים אחרים, בעיקר בתחומי קיום התורה ולימודה, חיי משפחה, חינוך ומניעת נשירה, ופרנסה בכבוד.

 • לעסוק בבירור יסודי ומקיף של דרכים ראויות ונכונות לחיים על פי תורה של חוזרים בתשובה החיים בחברה החרדית.

 • לעודד יצירת מנהיגות אחראית ובונה, ופעילים תורניים-חברתיים בריכוזי החוזרים התשובה.

כללי יסוד

 • המרכז יפעל בהתאם לדעת תורה וישאף לקבל את תמיכתם והדרכתם של גדולי תורה המשפיעים על  חוזרים בתשובה מהמגזר הספרדי, הליטאי והחסידי.

 • המרכז ינקוט בגישה זהירה ואחראית, יזהר מ"בנין צעירים סתירה" ולא יתמוך בקו אידיאולוגי של מהפכה והתנתקות.

 • הנהלת המרכז וראשי המגמות יפעלו בשיתוף פעולה פורה ומתמיד.

 • המרכז ישמור על רמה מקצועית גבוהה של שירותיו. צוות ההדרכה והייעוץ יהיו בעלי תשובה בני תורה בעלי ניסיון שהקו המנחה אותם הוא דעת תורה והכרת הנושא, וכן אנשי מקצוע מתאימים.

 • המרכז ישמור על נגישות וזמינות גבוהה ככל האפשר של שירותיו לקהל היעד.

 • המרכז יפעל ללא אפלייה כלשהיא, כגון על רקע עדתי או הבדלי השקפה ושיטות רוחניות.

 • המרכז לא יעסוק בהחזרה בתשובה.