ניסן לברון ~

ספרים מומלצים אודות שידוכים ופגישות * זוגיות ושלום בית * מצוות עונה

שידוכים ופגישות

 • הרב יהודה ליבוביץ זצ"ל: "שידוכים וזיווגים – הדרכת התורה בפרוטרוט לבחירת הזיווג האמיתי". נותן עצות מעשיות רבות, בצורה מסודרת, עם הסברים כיצד נבנה זיווג מבחינה רוחנית. ספר קטן ואיכותי. הוצאת פלדהיים, תשמ"ח..

 • הרבי מלובביץ', מנחם מנדל שניאורסון זצ"ל: "שידוך טוב – ממכתבי הרבי בענייני שידוכים". לקט ממכתבי הרבי. חוברת קלה לקריאה. הוצאת תורה אור, תשע"ב.

זוגיות ושלום בית

הרב ישועה עטייה:

 • √√√ "עזרה ראשונה לנישואין מוצלחים" – חוברת מוצלחת ביותר. קצרה וקלה מאוד לקריאה, מדריכה בנושאים החשובים לזוג שומר תורה בעולם המודרני. 20 ש"ח.

356a069b23ebe6313e8f9a9f6641c980

 • "ממשיכים בדרך לנישואין מוצלחים" – חוברת ההמשך לקודמת. 20 ₪.

הרב שמחה כהן:

 • √√√ "ביתך שלום". ספר חדש יחסית, הדרכה מעשית בהבנת התקשורת בין בני הזוג. בעיקר לזוגות תורניים.
 • "הבית היהודי" 2 כרכים. ספריו הראשונים. מגוון נושאי יסוד.

הרב איתמר שוורץ:

 • "דע את ביתך". הדרכה לעומק מהות הנישואים.
 • קונטרס "מהות הבית היהודי" שבסוף הכרך "דע את עצמך". ‏

הרב מרדכי שטרנברג:

 • "בית נאמן בישראל – שיחות בנושא יסודות קשר הנישואים והדרכים לבנייתו". הדרכה ברורה ומאירת עיניים.

מצוות עונה 

 • √√√ הרב משה אהרן שוחטוביץ: "בנין הבית". תורני וקריא. ספר מוערך מאוד ומועדף על ידי בני תורה. להשיג גם בטל': 050-4110158.
 • הרב יעקב שכנזי: "שושנת העמקים". הלכתי ומעשי. להשיג במוסדות 'דור ודור' ירושלים.
 • הרב מרדכי אליהו זצ"ל: "דרכי טהרה". חלק ג' בספר מכיל פירוט הלכתי חשוב.
 • הרב שמחה כהן: "שערי הדרכה". ספרו החדש, מסכם את משנתו לגבי זוגיות, ומאריך בעניין מצוות עונה.
 • הרב רפאל מנחם שלנגר: "משכן ישראל" (לגברים), "אהל רחל" (לנשים). עמוק, תורני-עיוני.