ניסן לברון

יש צורך דחוף להעמיד לרשות ציבור ההורים שומרי תורה ומצוות, רשימה של מוסדות חינוך ‏תורניים, לנוער שאינו מסתדר במסגרות המקובלות. הרשימה תהיה נגישה חינם לכל באינטרנט.‏ מוצעת בזה תוכנית עבודה ליצירת הרשימה.‏ המודל אינו יקר והוא מבוסס אינטרנט, ללא צורך במערכת משרדית קבועה.

 

א. התמונה הכללית

ב. הבעייה

ג. התוצאה השלילית

ד. פתרון: רשימת המוסדות

ה. תוכנית הביצוע

שלב א' – איסוף המידע

שלב ב' – הקמת אתר האינטרנט

עידכון שנתי

ו. צוות, לו"ז ועלויות

ז. אפשרות לשדרוג בעתיד

ח. מאפייני מוסד – שאלון לדוגמה

 

א. התמונה הכללית

ציבור שומרי המצוות בארץ הולך וגדל. מתווספים לו:

א. ה"מתחזקים" בשמירת מצוות: ציבור ענק של חילונים שרצונם לשמור מצוות הוא כנה, אך אינם רוצים/מתאימים להיכנס לחברה החרדית, והם מתחזקים במקומותיהם.

ב. העליה הגוברת מצרפת, דרום אמריקה ועוד. רבים מהם שומרי מצוות. מחוסר היכרותם את המערכות בארץ וטרדתם בהתמודדות עם קשיי העליה, אינם יכולים לעמוד על המשמר, ורבים מילדיהם נושרים ממע' החינוך.

ג. חוזרים בתשובה ותיקים: ציבור גדול שרבים מהם בסיכון גבוה מבחינה סוציאלית, עם בעיות חמורות בשלום בית, בחינוך, קשיים בליווי הילדים במסגרות לימוד תורניות, ופערים גדולים בין האווירה בבית לחברה החיצונית, המביאות לנשירה המונית של ילדיהם מדרך חיים תורנית ודתית כלשהיא, כפי שכל ביקור במחלקת רווחה של עיר חרדית יכול להמחיש.

המשותף לכל אלה הוא רצון אמיתי ונכונות של הילדים ללמוד תורה, אך בבואם למסגרת החרדית הרגילה היא מסרבת לקבלם כיון שאינם מתאימים לה. ילדים אלו אינם יכולים להשתלב בחינוך חרדי רגיל, וכשהם נכנסים בכל זאת – רבים מהם נושרים.

ב. הבעייה

הורים רבים עומדים במצב בו אין מסגרת חרדית רגילה שמוכנה לקבל את ילדיהם. או שילדיהם התקבלו אך נתקלים בקשיים ויש חשש לנשירה.

יש מקרים בהם מדובר בילד נורמטיבי שאינו צריך מוסד טיפולי, אלא מוסד שונה מהסטנדרט החרדי, בגלל הרקע המשפחתי שתואר לעיל.

ויש מקרים בהם אכן צריך מוסד טיפולי אבל כזה שלא יוריד אותו ברמה הרוחנית בגלל חברה לא ראויה. (בכל מקרה חובה קודם כל לבדוק שאין לקות למידה או בעיה רגשית וכדומה, שהם הגורמות לקשייים).

ההורים מחפשים עבור הילד מוסד מתאים, אבל כיון שאין מרכז להכוונה הם צריכים לעשות לבד עבודת חיפוש ובירור שהיא מעבר לכוחותיה של המשפחה הממוצעת.

ג. התוצאה השלילית

ילדים רבים מגיעים למוסדות שאינם מתאימים, הטעות מתבררת רק לאחר זמן, והנזק כבר נעשה. במקום לתקן, נמצאנו מקלקלים. ויעידו אחוזי הנשירה העצומים אצל הציבורים שמנינו לעיל.

ד. פתרון: רשימת המוסדות

 1. ליצור רשימה של כלל המוסדות המחנכים לתורה יראת שמים ומידות טובות, המתאימים לנוער שצרכיו שונים מהסטנדרט. יכללו גם מוסדות המשלבים לימודי חול ומקצוע בתנאי שהבסיס התורני הנ"ל הוא העיקרי, מתוך הבנה שהנוער הזה יצטרך לעבוד לפרנסתו. כן יכללו בנפרד מוסדות טיפוליים.
 2. הרשימה תועמד חינם לרשות הציבור בארץ, ותועלה לאתר אינטרנט מיוחד משלה, כדי שתהיה זמינה לכל, כולל מחלקות חינוך ורווחה בעיריות[1]. להורים שאין בביתם אינטרנט יש אפשרות לגשת לחנויות מקומיות המציעות שירותי גלישה בתשלום סביר.

פירוט:

 • הרשימה תכיל את כל הפרטים הנחוצים על המוסד: מהותו, תנאיו, למי מיועד, איזה תמיכה ניתנת וכדומה [ראה דף "מאפייני מוסד"].
 • משערים שתכלול 250-350 מוסדות.
 • תורכב רשימה נפרדת, דומה, לבנות.
 • הרשימה תהיה אובייקטיבית ומדוייקת. לא יושמטו ממנה מוסדות שנבדקו ונמצאו ראויים כמוסד חינוכי תורני.
 • יעשה מאמץ שהרשימה לא תנוצל לעודד נהירה החוצה מהישיבות הקדושות, שקיומן יקר לנו[2].

ה. תוכנית הביצוע

שלב א' – איסוף המידע

 • תוקם קבוצת ייעוץ של אנשי חינוך אובייקטיבים העוסקים עם נוער "שונה", שילוו את היוזמה ויתרמו מנסיונם בשטח. ‏
 • ינוצלו מאגרי מידע קיימים, במידה וישנם.
 • נפרסם בעיתונות אודות היוזמה, ונזמין את המוסדות לשלוח את פרטיהם.
 • המידע יוזן לרשימה מסודרת.

שלב ב' – הקמת אתר האינטרנט

האתר יכיל את הרשימה הנ"ל עם מנוע חיפוש יעיל ואפשרות להדפסת תוצאות החיפוש.

עידכון שנתי

עדכון פרטי המוסדות פעם בשנה, עקב שינוי במצב מוסדות, פתיחת חדשים, וכד'.

ו. צוות, לו"ז ועלויות

עובד מס' 1 – אחראי הפרויקט. אחראי השגת המידע ועריכתו.

עובד מס' 2 –  בונה אתרי אינטרנט.

מתנדבים: – קבוצת הייעוץ של אנשי חינוך אמינים העוסקים עם נוער "שונה".

סה"כ:

5 חודשי עבודה עד הגשת האתר לציבור.

עלות הפרוייקט: 20,000 ₪ כולל הקמת האתר והגשתו לציבור.

ז. אפשרות לשדרוג בעתיד

לאחר שהאתר יוקם: כיון שיש מסגרות שעושות עבודת חינוך מקצועית של ממש, ואחרות שהן בגדר ‏קייטנה או גרוע מכך, חובה ‏להשקיע בעבודת שטח ‏יסודית, בבדיקת עומק וסיורים בתוך המוסדות, על מנת להתרשם באופן ישיר מהעבודה ‏שהם ‏עושים, ולבחון את אמיתות ההצהרות שלהם אודות עצמם.‏ לכן אחרי הקמת האתר אפשר לשלוח מומחה מטעמנו למוסדות שאינם מוכרים לנו, כדי לבדוק אותם.

ח. מאפייני מוסד – שאלון לדוגמה

 

כללי:

פירוט הערותיכם
שם המוסד    
סוג חינוך רגיל/מיוחד/טיפולי/התמכרויות/שיקומי  
הגדרת המוסד ישיבה/ישיבה תיכונית/ישיבה לייט/תורני/תיכון/

טכנולוגי/חווה/כפר נוער/לימודי ערב

 
מגזר יעד חסידי/ספרדי/ליטאי/חרדי/חרדל"י/דת"ל/חו"ל/חב"ד/ברסלב  
מגדר בנים/בנות  
קהל היעד – פרופיל רוחני דוגמה: ישיבתי, התקשה ללמוד בישיבה רגילה, לבוש בלבוש חרדי/לא חרדי, יש לו שאלות באמונה, שמירת המצוות חלקית, הסתובב ברחוב, כל תלמיד שמוכן לקבל על עצמו את תקנון הישיבה, תלמידי קירוב ודת"ל שרוצים

לעלות, תלמידים שנפלטו ממסגרות חינוך

ומחפשים מסגרת תומכת ומקבלת

 
קהל היעד – פרופיל רגשי נורמלי, בעיות רגשיות, בעיות נפשיות קלות, בעיות ביחסים בינו לבין הוריו, בעיות התנהגות, מפריע בכיתה, עבר פלילי,  
קהל היעד – פרופיל לימודי פערים לימודיים, בעיות קריאה, ADD ,ADHD

חוסר מוטיבציה לימודית, זקוק להוראה מתקנת

 
תיאור תמציתי    
שנת הקמה    
פיקוח/רשת פטור/מוכר/ מוכר שאינו רשמי/משרד החינוך/משרד הכלכלה  
מחוז פיקוח חרדי / ממ"ד /ממלכתי  
רווחה/עליית הנוער    
פנימייה/אקסטרני    
משפחתונים    
גילאים/שכבה/כיתות    
גיל מינימום לקליטה    
גיל מירבי לקליטה    
מס' תלמידים השנה    
     
תכנים:    
יעד לימודי    
לימודי חול בגרות/מקצועות/קורסים  
תמיכה לימודית מתקנת/פרטנית/קבוצות  
תמיכה רגשית חונך/פסיכולוג/עו"ס  
תמיכה עולים שפה/סוג  
חוגים    
מתקנים במוסד חדר כושר, מגרש ספורט, פינת חי, סוסים, מועדון, שחיה, חקלאות, מעבדה, חדר מחשבים, נגרות,  
פעילויות טיול שנתי/טיולים/הרצאות/סיורי שטח/התנדבות  
חופשים/שבתות    
     
תקנון:    
לבוש שחור לבן/שחור לבן חלקי/צבעוני/כובע וחליפה  
ניידים ללא/כשר/סמרטפון מסונן/סמרטפון/ללא אינטרנט  
מתי מותר להשתמש    
עישון מותר/אסור/ חלקי  
תקנון [פירוט הוראות]    
קשר עם הורים    
     
צור קשר:    
מנהל    
איש קשר חינוכי, להתאמת תלמידים למוסד    
הצוות המקצועי הפועל במוסד 1. שם ומשפחה:

2. תפקיד:

3. הכשרה:

4. תעודות:

5. שנות ניסיון בתחום, והיכן:

 
איש קשר להרשמה    
טלפונים    
כתובת    
צפון/מרכז/דרום/יו"ש    
מייל    
אתר

 

הצעה זו נכתבה מתוך רצון כנה להביא לשיפור מצבם של ילדי ישראל הרוצים ומוכנים ללמוד תורה, אך אינם מוצאים את המקום המתאים. יהי רצון שמאמצינו יהיו לרצון שמים וישאו פרי טוב למענם.

לעת עתה אין לי מימון להוציאה לפועל ואודה על עזרתכם.

בכבוד רב,

ניסן לברון

[1] קיים אתר דומה בשם סטנדר אך הוא כולל רק מוסדות ששילמו עבור הופעתם בו, ומיועד לציבור שונה במהותו ובגילו.

[2] לענ"ד אין בכך סכנה, כי ממילא הציבור שהולך לישיבות הקדושות לא יראה את המוסדות ‏שברשימה כהולמים אותו, ומאידך אנו חייבים לתת מענה לציבור הענק של שומרי מצוות ‏שמסרבים לקבלם לישיבות או שאינם מתאימים – לבל נאבד אותם לגמרי.‏

צילום: CCBY udi Steinwell