ניסן לברון *

להלן רשימת-עזר כללית לגרפיקאית, עם הגדרות טכניות לעיצוב ספר או פרסום.

בעיצוב יש רכיבים שצריכים להיות אחידים לאורך כל הספר או הפרסום, כדי להימנע ממראה לא מסודר. הרשימה המוגשת כאן עוזרת לשמור על קו עיצובי אחיד ומראה הרמוני.

ככל שהעיצוב מורכב יותר כדאי יותר להשתמש ברשימה מעין זו.

את הרשימה הנוכחית הרכבתי במהלך הפקת ספרי המהפך וארכיאולוגיה תנ"כית, ובעזרתן של הגרפיקאיות

עימן עבדתי.

הרשימה פתוחה עבורכם למילוי עצמאי.

1. הגדרות העמוד

גודל העמוד:

שוליים:

עליונים –

תחתונים –

פנימיים –

2. פרונטמטר (עמודי פתיחה)

עמודי שער: פונט … גודל … רווח בין שורות …

תוכן העניינים:

כותרת "פרקי הספר": פונט … גודל … רווח בין שורות …

כותרת קבוצת פרקים או חלקים בספר: פונט … גודל … רווח בין שורות …

שמות הפרקים וציון העמוד:  פונט … גודל … רווח בין שורות …

נושאי המשנה לשם הפרק: פונט … גודל … רווח בין שורות …

רווח בין כותרות הפרקים …

מעבר שורה …

עמוד זכויות:

מחבר, עורך, מעצבים, תודות וכדומה: פונט … גודל … רווח בין שורות …

טקסט באנגלית: פונט … גודל … רווח בין שורות …

"כל הזכויות": פונט … גודל … רווח בין שורות …

פרטי קשר: פונט … גודל … רווח בין שורות …

הכיתובים האחרים: פונט … גודל … רווח בין שורות …

3. כותרות בפנים הספר

כותרת ראשית לפרק: פונט … גודל … רווח בין שורות … יישור …

בכותרות ארוכות במיוחד ניתן להקטין מעט כדי ליצור מראה יפה.

אות פתיח בתחילת הפרק: פונט … גודל … רווח בין שורות …

אות פתיח בתיבת טקסט נפרדת: מיקום התיבה … גלישה …

כותרת משנה צמודה או מתחת לכותרת ראשית לפרק: פונט … גודל … רווח בין שורות …

רווח בין כותרת משנה זו לכותרת הפרק: … יישור …

כותרות משנה בתוך פרק: פונט … גודל … רווח בין שורות …

רווח בין כותרת משנה לטקסט …

רווח בין סוף פסקה קודמת לכותרת משנה …

4. גוף הטקסט

פונט … גודל … רווח בין שורות … הזחה …

רווח אחרי שורה אחרונה בפיסקה …

סוגריים בתוך הטקסט …

סוגריים מרובעות והטקסט שבתוכן …

סוגרים עגולות והטקסט שבתוכן …

סימן חוצץ או כוכבית: רווח לפני הסימן ….

רווח לפני הטקסט שמתחתיו …

טורי טקסט:

2 טורים: ברוחב … במרחק …

3 טורים: הרוחב … במרחק …

5. תיבות ומסגרות

טקסט בתוך תיבה: פונט … גודל … רווח בין שורות …

עובי קו: משתנה בהתאם לעיצוב.

שולי התיבות יהיו …  משולי העמוד.

סוגריים והטקסט שבתוכן, בתוך התיבה …

כותרות משנה בתוך תיבה: פונט … גודל … רווח בין שורות … יישור …

רווח בין הכותרת לשורה שמתחתיה …

6. כיתובים

כיתובי תמונות:

פונט … גודל … רווח בין שורות … יישור לאיזה צד שנראה יותר קשור לתמונה, יותר קריא ויותר נאה.

כיתובי תרשימים, טבלאות או כיתובי הסבר בתוך תמונות: פונט … גודל … רווח בין שורות … יישור לאיזה צד שנראה יותר קשור לתרשים או לתמונה, יותר קריא ויותר נאה.

הדגשה בכיתובי תמונות: גודל …

כיתוב בתחילת נושא חדש המוצג בסדרת תמונות: פונט … גודל … רווח בין שורות …

כיתובי זכויות:

פונט … גודל … רווח בין שורות … כיוון … מיקום לעומת התמונה …

כיתובי זכויות באנגלית: פונט … גודל … רווח בין שורות … כיוון …

7. מקורות והערות

כותרת: פונט … גודל … רווח בין שורות …

תבוא מעל כל השורות.

טקסט: פונט … גודל … רווח בין שורות …

סוגריים מרובעות והטקסט שבתוכן: גודל …

סימון כוכבית כהערה בתחתית העמוד: גודל …

8. מפות ותרשימים

פונט … גודל … רווח בין שורות … צבע …

כיתוב העיר יבוא מעל הנקודה של אותה עיר אבל להימנע מצפיפות יתר.

9. קישורים (בתוכנת הגרפיקה)

תמונות:

צבעים:

10. רשימת כל הגופנים המוגדרים בספר …


קישור קבוע למאמר זה: https://wp.me/p5rmAC-qf