ניסן לברון *

תרגום ספר היא משימה מורכבת המצריכה אנשי מקצוע איכותיים העובדים בתיאום טוב ביניהם.

מוגש כאן החלק השני מתוכנית עבודה לביצוע תרגום, המגדירה את אנשי הצוות הדרושים ומהו תפקידו של כל אחד מהם.

החלק הראשון נמצא כאן

(כל הזכויות שמורות לארגון הידברות ואין להעתיק ללא רשות בכתב)

ה. המגיה הלשוני

תכונות נדרשות

 • חובה ששפת האם שלו תהיה השפה אליה מתרגמים.
 • יהיה דייקן וקפדן, כדי שיאתר גם טעויות קטנות.
 • טקסט תורני צריך להיבדק על ידי איש תורה.
 • טקסט מדעי – על ידי אדם הבקי במדע.

תפקידו ודרך עבודתו

 • יקרא את הטקסט בעיון ויוודא שאין טעויות הקלדה, איות, מילים חסרות, ניקוד חסר, משפטים ושורות קטועות, תאריכים שסדרם השתבש וכדומה.
 • ישים לב גם לטעויות ניסוח, סגנון וכדומה.
 • יסמן ויציע תיקון לכל הטעויות שימצא.
 • יחזיר את הטקסט לעורך הטקסט.

ו. המעצב

תכונות נדרשות

 • שליטה טובה בשפה אליה מתרגמים.
 • שליטה טובה בתוכנת העיצוב.
 • ניסיון מספיק בעיצוב בכלל, ובעיצוב ספרים בפרט.

תפקידו ודרך עבודתו

בתמצית: המרת המקור המעוצב, לספר חדש מתורגם, בשמירת העיצוב הקיים. יתייעץ במידת הצורך עם המעצב של המקור.

א. יעבוד לפי "מפרט טכני של עיצוב הספר", המציין גופנים, הדגשות, גדלים, רווחים וכדומה.

ב. יכין ויעבוד לפי "טבלת מעקב של עיצוב הפרקים", בה הוא מציין לעצמו, לגבי כל פרק, מה בוצע ומה צריך לבדוק ולתקן, הערות וכדומה.

ג. יעצב רק 2-3 צמדים כל פעם. ימסרם לאישור העורך האחראי.

הערה: המעצב ישתדל להכניס את הטקסט לאותו מקום בו הוא נמצא בספר המקורי, וכן לפי חלוקתו לעמודים במקור (זה יחסוך העברת תמונות מעמוד לעמוד, ושינויים שיסרבלו את העבודה).

תרגום מעברית לאנגלית יוצר מספר מילים רב יותר מהמקור, לכן טקסטים עלולים לזלוג לצמד הבא, בו לא נמצאות התמונות השייכות לטקסט זה. אם הכרחי לשנות את מיקומן של תמונות, יקטין או יסיר תמונות שאינן הכרחיות, או יקטין את הגופנים בצורה שלא תפריע לקריאה. הכול בהתייעצות עם העורך האחראי.

ד. לאחר אישור הצמדים יצבע את המילה הראשונה בצמד בירוק, ואת האחרונה באדום, כדי לשמור את מיקום הטקסט לבל יגלוש לצמד אחר. בסגירת הפרק יסיר צבעים אלה.

ה. צמדים שאושרו, יסיים את עיצובם. יכניס במדויק את כל כיתובי התמונות והזכויות. ימסור לאישור העורך האחראי.

ו. יוודא שאין שורות ומילים "יתומות" ויתקן כנדרש.

ז. יבדוק את עבודתו סופית וימסרנה לאישור.

ח. לאחר שצמד או פרק אושר, אין לשנות עיצוב ללא אישור.

ט. המעצב אחראי על מסירת הספר לבית הדפוס, ליווי תהליך ההדפסה וביצוע תיקונים ושינויים ככל שידרשו.

י. בגמר העבודה יכין תיקיות מסודרות של כל קבצי עבודתו הסופיים וימסרם לעורך האחראי.

ז. הגהה סופית של הפרקים המעוצבים

כיון שבתהליך העיצוב המורכב חלות טעויות, בטקסט ובגרפיקה, חובה לבצע בדיקה יסודית של שניהם גם לאחר גמר העיצוב. אי אפשר לדרוש זאת מהגרפיקאי כיון שהוא האדם שפחות מכיר את הטקסט.

הגהה זו צריכה להיעשות על ידי העורך האחראי. בחלק הטכני הפשוט של ההגהה הוא יכול להיעזר במגיה.

להלן נפרט מה יעשה כל אחד.

לגבי שינויים ותיקונים בשלב סופי זה, יש לשקול היטב אם הם הכרחיים, כי כל שינוי יכול לגרום לטעויות בטקסט ובגרפיקה.

העורך האחראי יבדוק:

 • יוודא שהגרפיקה והטקסטים לא זזו אחד מאצל השני, לעמוד אחר לגמרי, דבר שקורה לפעמים כאשר מכניסים תיקונים בטקסט.
 • יוודא שטקסט לא כוסה על ידי גרפיקה, או תמונה שזזה ממקומה.

המגיה יבדוק:

 • שרשימת הפרקים נכונה ומספרי העמודים בה נכונים.
 • שיש רצף נכון של מספרי העמודים.
 • שיש שם פרק נכון בתחתית כל עמוד.
 • שכל המובאות מעוצבות כמובאות.
 • שסדר הספרות בתאריכים לא התהפכו (בעיה טכנית ידועה בתוכנה). לדוגמה שנת 2015 הפכה ל 5102.

ח. נהליי תקשורת בעבודת הצוות

 • הזמן של הצוות יקר ומוגבל. אם עובד פונה לעובד אחר, נא לעשות זאת בצורה מדוייקת, מובנת וקצרה ככל האפשר. לכן:
 • נא להיות מודעים מי מקבלי ההחלטות בכל עניין, ולפנות דווקא אליהם.
 • אין צורך לכתב מי שאינו נוגע לעניין.
 • כל עניין חדש יוגש לזולת במייל נפרד. אם יש מספר נושאים בבת אחת, לציינם ברשימה ממוספרת במייל אחד, כדי להקל על הצד השני להתייחס.
 • לגבי כל משימה, יש להישאר עם אותו קובץ מייל, עד לסיום העניין. נא להגדיר אפשרות שרשור או "כלול את ההודעה הקודמת בתשובתך".
 • לעבוד בגישה של: למצות דברים סופית, לסיים עניינים, לא להשאיר דברים שלא טופלו, ולחתור לסיום.

סיכום השלבים בביצוע תרגום טקסט והכנתו לדפוס:

 1. ביצוע התרגום
 2. עריכת התרגום (בהתאם לנדרש): לשונית, ספרותית, תורנית, מדעית
 3. הגהות
 4. עימוד ועיצוב
 5. בדיקה והגהה נוספת אחרי העיצוב, כולל בדיקת הגרפיקה
 6. הגהת העתקי השמש ואישור סופי לדפוס

בהצלחה רבה!


התצלום בראש המאמר באדיבות Joergens.mi/Wikipedia  © Jörgens.mi / CC BY-SA 3.0

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wesselburen_jm21073.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode