ניסן לברון *

האם תחת הדרכים הרומיות בארץ נמצאות דרכים 'יהודיות', שאבותינו סללו בימי קדם?

להמשיך לקרוא "מקורן היהודי של הדרכים הרומיות בארץ ישראל"