ניסן לברון

יש היום דיון נוקב על שילובם של חרדים בחברה הכללית בישראל. גוברת הדרישה לגייס את החרדים לצה"ל ולשלבם בשוק העבודה

אין כוונתי להיכנס בין הרים גדולים, בדיון על דרכם של אלה ואלה. אבל כחוזר בתשובה, וכיהודי החש שייכות לכלל ישראל ולא למגזר מסוים, אני מבקש להתבונן בתהפוכות התקופה כדי לברר מהי הדרך הראויה עבור אנשים כמוני, בתחומי החיים שאנו מופקדים עליהם: עבודת ה', חיי משפחה וחינוך, ותרומה לחברה.

להמשיך לקרוא "ישראליות של קודש"