ניסן לברון *

לאחרונה התעורר דיון בנגישותה הלשונית של הכתיבה האקדמית.

ד"ר אסיה שרון, מומחית ללשון עברית, שואלת: האם אפשר להציג את המידע המדעי כסיפור, עם דמויות ועלילה – ועדיין להביא את העובדות המדעיות בדייקנות?¹

להמשיך לקרוא "הכתיבה המדעית והנופך הספרותי: הניתן לשלבם?"