ניסן לברון

בנישואים, נשמות בני הזוג מתאחדות ויוצרות שלמות שאין כמותה בעולמנו. דווקא על ידי החיבור והדביקות ביניהם נוצר חיבור נשגב עם הקב"ה

הנישואים הם ביסודם קשר של שתי נשמות, ותשוקתן של שתיהן להתמזג ולהתאחד. השורש לכך הוא ביצירת האיש והאשה הראשונים, אדם וחווה: בתחילה הם היו יישות אחת, שהופרדה לשני חלקים על ידי יצירתה של חווה מן האדם. לכן מובן מדוע יש בין איש ואשה רצון גדול להתאחד: הם רוצים לחזור לשלמות הנפלאה שחוו במצבם הבראשיתי, קודם שהופרדו.

להמשיך לקרוא "להתחתן עם נשמה"