ניסן לברון * 

אִפיון אתר אינטרנט הוא מסמך שבו מגדירים את מטרות האתר וכיצד הוא יתפקד ויראה. זהו מסמך חשוב ביותר, כי כשבאים להקים אתר צריך לתכנן אותו היטב: "סוף מעשה במחשבה תחילה".

הסיבה לכך היא שאתר הוא מערכת מיוחדת, המשלבת תוכנות עם מסרים אנושיים ומציגה את התוצאה לציבור. כיוון שמערכת זו בנויה בצורה טכנית מורכבת והדוקה, חשוב להגדיר דברים מראש לפני שניגשים לעצם הבנייה.

אם נכין אפיון טוב נמנע מצב לא רצוי בו לאחר הקמת האתר מתגלה צורך בשינויים רבים הגורמים לעבודה נוספת.

הנה דוגמה לאפיון אתר אינטרנט שהכנתי עבור לקוח:

להמשיך לקרוא "כיצד להכין אִפיון לאתר אינטרנט"