לפי הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות אתר זה פטור מחובת הנגשה.

למידע נוסף נא ראו כאן:

https://www.gov.il/he/departments/guides/website_accessibility?chapterIndex=8

למרות זאת אשתדל להנגיש אותו במלואו מיד כשיתאפשר.