ניסן לברון *

תרגום ספר היא משימה מורכבת המצריכה אנשי מקצוע איכותיים העובדים בתיאום טוב ביניהם.

מוגש כאן החלק הראשון מתוכנית עבודה לביצוע תרגום, המגדירה את אנשי הצוות הדרושים ומהו תפקידו של כל אחד מהם.

החלק השני נמצא כאן

(כל הזכויות שמורות לארגון הידברות ואין להעתיק ללא רשות בכתב)

סיכום השלבים בביצוע תרגום טקסט והכנתו לדפוס:

 1. ביצוע התרגום
 2. עריכת התרגום (בהתאם לנדרש): לשונית, ספרותית, תורנית, מדעית
 3. הגהות
 4. עימוד ועיצוב
 5. בדיקה והגהה נוספת אחרי העיצוב, כולל בדיקת הגרפיקה
 6. הגהת העתקי השמש ואישור סופי לדפוס

בפירוט:

א. בחירת הצוות לפרויקט התרגום

כל מועמד להצטרף לצוות צריך לספק:

 • קורות חיים רלוונטיים לעבודה הנוכחית.
 • דוגמאות של עבודות רלוונטיות.
 • אפשרות לברר על איכות העבודה שלו, כגון טלפונים של ממליצים אמינים.

הסכם עבודה

כל איש צוות צריך לחתום על הסכם עבודה המפרט את:

 1. הגדרת תפקידו.
 2. לוח הזמנים המשוער שהוא צריך לעמוד בו.
 3. שכרו.

ב. העורך האחראי

ממנים אדם אחד, "עורך אחראי", שיהיה אחראי בלעדי כלפי בעלי הפרויקט על כל ביצועו. הדבר חשוב במיוחד כששוכרים עובדי-חוץ זמניים שאינם מודעים למלוא הצרכים של הפרויקט. ללא אחראי אחד דברים עלולים "ליפול בין הכסאות" ולא יטופלו.

תכונות נדרשות

 • רמה טובה וניסיון בתרגום, עריכה, עיצוב, הגהות והכנה לדפוס.
 • בעל ידיעה סבירה בתכנים של הספר המתורגם.
 • יכולת ניהול צוות ויחסי אנוש תקינים.
 • מחויבות לפרויקט.

תפקידו

 • אחראי בלעדי כלפי בעלי הפרויקט על ביצועו התקין מתחילתו עד סיומו.
 • בעל הסמכות כלפי הצוות, בכל עניני תכני הספר, עיצובו והפקתו.
 • יעזור להנהלה בחיפוש, מיון ובחירת שאר אנשי הצוות.
 • ישגיח על כל חלקי העבודה, יבדוק וינחה ברציפות את עבודת הצוות.
 • יענה על שאלות הצוות לגבי התרגום, ניסוח, שאלות מיוחדות, עיצוב, וכדומה.
 • אחראי על המגעים עם גורמי חוץ כגון מספרי ברקוד, נותני זכויות ואישורים.
 • אם כישוריו וזמנו מאפשרים זאת, ה"עורך האחראי" יכול להיות גם "עורך הטקסט" שהוא העורך בפועל של הטקסט (ראה להלן).

דרך עבודתו

 • יעבוד בצמוד ל"רשימת עבודה על הפרקים", המקיפה את כל חלקי הספר. אחראי על ביצוע תקין של כל שלב. יתעד מה נעשה, ומה נשאר לעשות. יעדכן את הרשימה באופן שוטף.
 • במהלך עיצוב הפרקים הוא יבדוק אותם, ויכתוב הערות ותיקונים לביצוע המעצב.
 • אחראי על קובץ וורד של טקסט הספר, שיהיה מעודכן בדייקנות עם כל השינויים והתיקונים.
 • ישים לב במיוחד לתיקוני טקסט שלאחר שלב העריכה, וישלבם אצלו בוורד.

ג. המתרגם

הערה: חשוב שיהיה מתרגם אחד לכל הספר, כדי לשמור על עקביות במינוח. לא מומלץ לשכור מספר מתרגמים, אפילו אם יהיה עורך טוב שיבדוק הכל ויאחד את הסגנון, כי ההבדלים בין התרגומים יכולים להיות כה גדולים עד שגם עורך מצויין יתייאש מלתקנם.

תכונות נדרשות

 • שפת האם שלו היא השפה אליה מתרגמים.
 • יהיה בעל ניסיון מספיק ורמה טובה בתרגום.
 • טקסט שרובו תורני צריך תרגום על ידי איש תורה.

תפקידו ודרך עבודתו

 • יעבוד לפי כללי "מפרט סגנון התרגום" שימסר לו בקובץ נפרד, ולפי ההנחיות דלהלן, ובכפוף להנחיות מהעורך.
 • סגנון התרגום: ספר שמיועד לקהל הרחב יש לתרגם בסגנון ברור, רהוט וקולח, שיובן גם לאדם פשוט. להימנע ממילים מסובכות, מילים שאינן בשימוש מצוי, מביטויים זולים או ילדותיים.
 • דיוק בתרגום: לשים לב שיש מילות מפתח, שאם תתורגמנה לא-נכון המשמעות של העניין תשתנה או תיעלם. יקפיד לשמור על עקביות במינוח.
 • הוספות: אם המתרגם רוצה להוסיף מידע מעבר לקיים במקור, חובה לציין זאת בצבע שונה ובהערה, כדי שהמחבר ישקול אותה. הוספות טכניות פשוטות כגון תאריכי לידה ופטירה וכדומה ניתן להוסיף אם אינן מסרבלות, אבל לא להוסיף הסברים שחורגים מנושא הספר ומעמיסים על הקורא מה שלא ציפה לקרוא.
 • יתרגם בהתאמה לקהל היעד: יציין כל הצעה שלו למחיקת חלק מהמקור, וימחק רק אחרי אישור.
 • הסברים: מונחים שאינם מוכרים לקהל יש לתרגמם ולפעמים להסבירם במילים ספורות. הסבר ארוך יותר יינתן במילון מושגים שיבוא בסוף הספר.
 • מובאות שתורגמו: יש לאתר את המקור בשפת המקור ולוודא שהתרגום תואם לו.
 • שאלות למחבר ולעורכים: יש לרכז יחד את כל השאלות אודות פרק מסוים, ולשולחן בבת אחת.

ד. עורך הטקסט

אם כישוריו וזמנו מאפשרים זאת, ה"עורך האחראי" יכול להיות גם "עורך הטקסט" שהוא העורך בפועל של הטקסט. אם לא, יש למנות אחר, שיעבוד בכפוף לו.

תכונות נדרשות

 • שולט היטב בשפה אליה מתרגמים, ברמה קרובה לשפת אם.
 • שולט היטב גם בשפת המקור.
 • בעל ידיעה סבירה בתחום התכנים של הספר המתורגם.
 •  טקסט תורני, גם מוסרי או השקפתי, צריך עריכה על ידי איש תורה, הבקי במושגים תורניים.

תפקידו ודרך עבודתו

א. לקרוא ולהכיר את המקור.

ב. לקרוא את התרגום ולבצע:

 • בדיקת התאמת התרגום למקור, ברובד הפשוט: לבדוק אם לא הושמטו משפטים, שורות, פסקאות שלמות וכדומה.
 • בדיקת דיוק התרגום בהסבר כוונת המחבר. לתקן הוספות וסגנון שאינם מקובלים על המחבר.
 • לזהות ולתקן טעויות בתוכן, באיות, בפיסוק, חוסר-עקביות בהצגת מונחים, וכדומה.
 • יוודא שהטקסט קולח ונוח לקריאה. לתקן ניסוחים שאינם ברורים מספיק. לשפר את סגנון הכתיבה. יערוך מחדש מבחינה לשונית קטעים הצריכים זאת.
 • יוודא שהתרגום מתאים לקהל היעד החדש: בתוכן וברעיון; ובלשון שלא נשמעת כמתורגמת.
 • בסדרת ספרים: יוודא התאמה ואחידות בין הכרכים השונים.
 • יתייעץ עם העורך האחראי ככל שנדרש.

ג. אחרי ביצוע כל שלבי העריכה העורך יעביר את הטקסט להגהה לשונית (סעיף ה).

ד. עורך הטקסט אחראי על הטיפול בתוצאות ההגהה הלשונית:

 • מקבל מהמגיה הלשוני את הגהותיו.
 • מאשר, פוסל או מתקן את ההגהות.
 • מכניס את השינויים לקובץ הוורד העיקרי שאצלו.
 • מעביר את הטקסט המתוקן לעורך האחראי.

 


התצלום בראש המאמר באדיבות Joergens.mi/Wikipedia  © Jörgens.mi / CC BY-SA 3.0

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Wesselburen_jm21073.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/legalcode